Privacy Statement & disclaimer

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.prideandporridge.nl. Deze blog wordt met uiterste zorg gemaakt en beheerd door Oskar, Jan, Baukje en Talitha.

Disclaimer

De content op deze website wordt met uiterste zorg gemaakt, verzameld en geplaatst. De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke meningen van ons, onze gastbloggers en of samenwerkingspartners die vermeld staan bij het betreffende artikel.

We proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

We hebben geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Copyright

Indien je artikelen, teksten of passages uit content van Pride & Porridge wilt gebruiken wordt het gewaardeerd dat je hiervan de redactie op de hoogte brengt en een verwijzing naar de bron (dus onze website www.prideandporridge.nl) vermeldt.

Op de foto’s en video’s op deze website rust copyright. Wil je hier gebruik van maken dan kan dit alleen met vooraf gevraagde toestemming.

Indien je van mening bent dat teksten, afbeeldingen en logo’s, of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jou of van jouw bedrijf terwijl dit niet of onjuist is vermeldt, stuur de redactie dan een e-mail zodat dit kan worden aangepast.

Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver van die reactie, zodat  Pride & Porridge hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Pride & Porridge behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen, zonder opgaaf van reden.

Privacy Statement

Pride & Porridge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (alleen bij het plaatsen van een reactie)
– E-mailadres (alleen bij het plaatsen van een reactie)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pride & Porridge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pride & Porridge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mail en andere ondersteunende diensten
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Bewaartermijn: 5 jaar

Cookie: Facebook Pixel
Bewaartermijn: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Pride & Porridge verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pride & Porridge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pride & Porridge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pride & Porridge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pride & Porridge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.